พยาธิวิทยาโรคติดเชื้อปาราสิต
Pathology of parasitic infection
 

เรียบเรียงโดย รศ.นพ.สรรเพชญ เบญจวงศ์กุลชัย 


สารบัญ (Contents)
 1. คำนำ (introduction)
 2. กลไกการติดเชื้อปาราสิต (Mechanism of infection)
 3. การเกิดโรค (pathogenesis)
 4. ปฎิกิริยาโต้ตอบของร่างกายต่อการติดเชื้อปาราสิต (reaction to infection)
 5. โรคติดเชื้ออะมิบา
 6. Balantidiasis
 7. โรคที่เกิดจากเชื้อปาราสิตเซลล์เดียวชนิดมีหนวด (flagellate protozoa)

 8. Giardiasis
 9. Trichomoniasis
 10. Trypanosomiasis
 11. Leishmaniasis
 12. โรคที่เกิดจากโปรโตซัวชนิดมีสปอร (sporozoans)

 13. ไข้จับสั่น (Malaria)
 14. ไอโสสปอรีเอซิส (Isosporiasis or Coccidiosis)
 15. คริปโตสปอริดิโอซิส (Cryptosporidiosis)
 16. ทอกโซพลาสโมซิส (Toxoplasmosis)
 17. นิวโมซิสโตซิส (Pneumocystosis)
 18. โรคที่เกิดจากพยาธิ (Helminthic disease) พยาธิใบไม้ (Trematodes)

  โรคที่เกิดจากพยาธิใบไม้ในตับ (Liver flukes)

 19. Opisthorchiasis
 20. Clonorchiasis
 21. Fascioliasis
 22. โรคที่เกิดจากพยาธิใบไม้ในลำไส้ (Intestinal flukes)

 23. Fasciolopsiasis
 24. โรคที่เกิดจากพยาธิใบไม้ในปอด (Lung flukes)

 25. Paragonimiasis (Oriental lung flukes, pulmonary distomiasis, endemic hemoptysis)
 26. โรคที่เกิดจากพยาธิใบไม้ในเลือด (blood flukes)

 27. Schistosomiasis (Bilharziasis)
 28. โรคที่เกิดจากพยาธิตัวตืด (cestodes, tape worm)

 29. Taeniasis (โรคพยาธิตัวตืด)
  1. Taeniasis solium
  2. Taeniasis saginata
  3. Cysticercosis (โรคถุงพยาธิตืดหมู)
 30. Echinococcosis (hydatid disease, hydatidosis)
 31. Diphyllobothriasis
 32. Sparganosis
 33. โรคที่เกิดจากพยาธิตัวกลม (nematodes)

 34. Ascariasis (โรคติดเชื้อพยาธิไส้เดือน)
 35. Trichuriasis (trichocephaliasis โรคพยาธิแส้ม้า)
 36. Gnathostomiasis (โรคพยาธิตัวจี๊ด)
 37. Ancylostomiasis (uncinariasis, hook worm disease)
 38. Enterobiasis (oxyuriasis โรคพยาธิเส้นด้าย)
 39. Trichinosis (trichiniasis, trichinelliasis)
 40. Intestinal capillariasis
 41. Strongyloidiasis (strongyloidosis)
 42. Angiostrongyliasis
 43. Larva migrans
 44. โรคที่เกิดจากพยาธิตัวกลมชนิด filaria

 45. Filariasis
 46. Loiasis
 47. Onchocerciasis
 48. Dirofilariasis
 49. Dracunculiasis