Taeniasis solium

ในประเทศไทยโรคพยาธิลำไส้ตืดหมู ในคน มีรายงาน พบ ค่อนข้าง น้อย แต่รายงาน การพบ โรคถุง พยาธิตืดหมู (cysticercosis) ค่อนข้างสูง แม้ใน ผู้ที่พบโรคถุง พยาธิตืดหมู ก็ไม่ค่อยพบ ตัวแก่ พยาธิตืดหมู ในลำไส้  ผู้ป่วย ที่เป็นโรคพยาธิลำไส้ ตืดหมู โดยมากไม่มีอาการ หรืออาจพบ อาการ ท้องอืด ท้องแน่น เพียงเล็กน้อย ที่มาหา แพทย์ เนื่องจาก ถ่ายอุจจระ มีปล้อง พยาธิ ปนออกมา โดยมากได้พยาธิ เป็นเส้นยาว หรือ เป็นท่อนๆ หลายท่อน ทั้งหมด ยาวประมาณ 60-70 เซนติเมตร ที่มี อาการ มักมี อาการ ปวดท้อง คลื่นไส้ บางราย อาเจียน บางราย มีอาการ วิตกกังวล นอนไม่หลับ และน้ำหนักลด บางราย พบร่วมกับ การเกิด โรคถุงพยาธิตัวตืด ที่ตา หรือ ใต้ชั้นผิวหนัง ผู้ป่วย ส่วนมาก ให้ประวัติ ทานอาหาร จำพวก หมู อย่างดิบๆ สุกๆ โดยเฉพาะ แหนมดิบ เป็นต้น นอกจากนี้ อาจมี อาการแพ้ (allergic reaction) เช่น เป็นลมพิษ เป็นต้น