Taeniasis saginata
 
โรคพยาธิตืดวัว รายงาน พบน้อย ส่วนใหญ่ พบร่วมกับ การอักเสบ ของลำไส้  เช่นไส้ติ่งอักเสบ ไส้อักเสบทะลุ หรือร่วมกับ ช่องท้องอักเสบ ป็นต้น พยาธิสภาพ ส่วนมาก ทำให้เกิด การอักเสบ และ การเน่า ของลำไส้ เป็นท่อนๆ เยื่อบุผนัง ลำไส้ บวม พร้อม เซลล์อักเสบ และมีเลือดออก ใต้เยื่อบุผนัง เป็นหย่อมๆ อาจพบ บริเวณ เนื้อตาย ของเยื่อบุผนัง และชั้นกล้ามเนื้อ ร่วมด้วย เข้าใจว่า ตัวพยาธิ ไม่ใช่ สาเหตุหลัก ที่ทำให้เกิด พยาธิสภาพ ของลำไส้ เพียงแต่ เป็นตัวเสริม การเกิดโรค เท่านั้น

 
ประเทศไทย แหล่งที่ ตรวจพบ ไข่และปล้อง พยาธิตัวตืด มากที่สุดได้แก่ ประชากร ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (3.4%) และ ภาคเหนือ (1.2%) ภาคกลาง พบน้อย (0.2%) ส่วนภาคใต้ พบน้อยมาก จนอาจไม่พบเลย

การวินิจฉัยโรค โดยการตรวจพบไข่ หรือ ปล้อง ของพยาธิตัวตืด จากอุจจาระ หรือ พบตัวแก่ ในบริเวณ ที่เกิด พยาธิสภาพ หรือใน ชิ้นเนื้อ