บทที่ 1
ระบบปกคลุมร่างกาย(Integumentary System)
บทที่ 2
ระบบต่อมไร้ท่อ(Endocrine System)
บทที่ 3
ระบบการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลือง(Blood and Lymph Vascular System)
บทที่ 4
ระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะต่อมน้ำเหลืองและระบบเซลล์เก็บกินสิ่งแปลกปลอมที่กำเนิดมาจากเซลล์โมโน(Immune System, Lymphatic Organs and Monophagocytic System)
บทที่ 5
ระบบทางเดินอาหารและอวัยวะต่อมที่มีท่อเกี่ยวข้อง 
(The Gastrointestinal(G-I) Tract and Associated Glands)
บทที่ 6
ระบบทางเดินลมหายใจ(Respiratory System)
บทที่ 7
ระบบทางเดินปัสสาวะ(Urinary System)
บทที่ 8
ระบบการสืบพันธุ์เพศหญิง(Female Reproductive System)
บทที่ 9
ระบบการสืบพันธุ์เพศชาย(Male Reproductive System)
บทที่ 10
ระบบอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ(Organs of Special Sense)
 
Next

[ Author | ศึกษาบทเรียนอื่น | โฮมเพจคณะแพทยศาสตร์Reference | แบบประเมินบทเรียน ]