สิ่งผิดปรกติที่พบจากการตรวจเต้านมด้วยตนเอง


RECORD YOUR OBSERVATION

ควรทำการจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่ตรวจพบทุกครั้ง

โดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งผิดปรกติที่ตรวจพบจากการตรวจเต้านมด้วยตนเองมักไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านม 

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคุณตรวจพบความผิดปรกติของเต้านมควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจยืนยัน


ลักษณะของมะเร็งเต้านม

  • ก้อนที่เต้านมหรือรักแร้
  • ผิวหนังแดงหรือร้อน
  • ผิวหนังเป็นสีคล้ายผิวเปลือกส้ม
  • เต้านมบุ๋มหรือเป็นรอยย่น
  • เจ็บหรือปวดบริเวณเต้านม
  • แผลเรื้อรังบริเวณเต้านม
  • คันหรือเป็นผื่น โดยเฉพาะที่หัวนม
  • หัวนมบุ๋ม
  • หัวนมเคลื่อนจากตำแหน่งปกติ
  • มีเลือดหรือของเหลวออกจากหัวนม

ภาพแสดงลักษณะต่างของมะเร็งเต้านม