ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหวที่จะนำมาประกอบบทเรียน ควรเป็นรูปแบบ .gif, .swf
ไฟล์ .gif ขนาดไฟล์ 78 KB ไฟล์ .swf ขนาดไฟล์ 178 KB