ภาพวิดีทัศน์
ภาพวิดีทัศน์ประกอบควรมีความยาวไม่เกิน 15 วินาที ต่อ 1 ไฟล์ข้อมูล และมีรูปแบบ .avi, .mpg
ไฟล์ .avi ความยาว 3 วินาที ขนาดไฟล์ 668 KB ไฟล์ .mpg ความยาว 5 วินาที ขนาดไฟล์ 506 KB