เสียงประกอบ
บันทึกเสียงที่ต้องการลงในเทปคาสเซ็ท หรือหากเป็นข้อมูลแบบดิจิตอล (Digital) จะต้องบรรจุลงในรูปแบบ .wav, .mp3, .mid
ไฟล์ .wav ความยาว 46 วินาที ขนาดไฟล์ 8054 KB (7.86 MB) ไฟล์ .mp3 ความยาว 46 วินาที ขนาดไฟล์ 731KB ไฟล์ .mid ความยาว 18 วินาที ขนาดไฟล์ 1KB