1. รศ.นพ.กนก สีจร [PIC]

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

40002

โทร. 043 - 348888 ต่อ 3029, 3030

รศ.นพ.กนก สีจร

123/982 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.เมือง

จ.ขอนแก่น

40002

โทร. 043 - 241333, 242332 ต่อ 2740

043-242406

รศ.นพ.กนก สีจร

21/6 ถ.ประชาสโมสร

อ.เมือง

จ.ขอนแก่น

40002

โทร. 043 - 242430

2. นพ.กวี จงธรรมคุณ [PIC]

959/44 กวีจักษุคลินิก ถ.พัฒนาการ

ซอยปรีชาทาวเวอร์ สวนหลวง

กท. 10250

โทร. 02-3221983-4

  นพ.กวี จงธรรมคุณ

959/44 กวีจักษุคลินิก ถ.พัฒนาการ

ซอยปรีชาทาวเวอร์ สวนหลวง

กท. 10250

โทร. 02-3221983-4

3. พญ.กัลยาวดี รัชตะนาวิน [PIC]

ฝ่ายผู้ป่วยนอก

รพศ.ลำปาง

จ.ลำปาง

52000

โทร. 054 - 223623-31

พญ.กัลยาวดี รัชตะนาวิน

119/50 ซอยเคหะชุมชนลำปาง 1

ถ.ลำปาง-แม่ทะ กม.2 ต.พระบาท

อ.เมือง

จ.ลำปาง

52000

โทร. 054-222893

 
4. ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า [PIC]

ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ถ.พระรามสี่ ปทุมวัน

กท. 10330

โทร. 02-2526920, 02-2564321

ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า

220 สุขุมวิท 49/12

ถ.สุขุมวิท

กท. 10110

โทร. 02-3918804, 152-150674

ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า

รัชดาภิเษกโพลีคลินิก

224/5-6 ถ.สาธุประดิษฐ์

ยานนาวา

กท. 10120

โทร. 02-2112657

5. Dr. Kulawee Netrmanee [PIC]

นพ.กุลวี เนตรมณี

Dr. Kulawee Netrmanee

นพ.กุลวี เนตรมณี

3229 Steven Drive

Encino CA 91436

USA.

โทร. (818) 9958443

 
6. นพ.เกรียงศักดิ์ ชุณหทันตพาณิช [PIC]

รพ.บางปะกอก 3

27/14 หมู่ 10 ถ. สุขสวัสดิ์

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

โทร. 02-8187588

นพ.เกรียงศักดิ์ ชุณหทันตพาณิช

193 ถ.เวียงชัย

อ.เมือง

จ.เชียงราย

57000

โทร. (053) 746194, 746043

นพ.เกรียงศักดิ์ ชุณหทันตพาณิช

รพ.บางปะกอก 3

27/14 หมู่ 10 ถ. สุขสวัสดิ์

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10130

โทร. 02-8187588

7. พญ.ขนิษฐา มหัคฆะกาญจนะ [PIC]

ฝ่ายวิสัญญีวิทยา

รพศ.ยะลา

จ.ยะลา

95000

โทร. 073-244711-8

พญ.ขนิษฐา มหัคฆะกาญจนะ

รพศ.ยะลา

จ.ยะลา

95000

โทร. 073-244711-8 

 
8. นพ.คำนูณ พัทธยากร [PIC]

รพ.ท่ายาง

อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

76130

โทร. 032 - 461101

นพ.คำนูณ พัทธยากร

259/20 รพ.ท่ายาง

อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

76130

โทร. 032 - 461456, 424864

นพ.คำนูณ พัทธยากร

516 ถ.ใหญ่ ต.ท่ายาง

อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

76130

โทร. 032 - 461704

9. พญ.เครือวัลย์ แก้วสุทธิ [PIC]

รพ.ลานนา

อ.เมือง

จ.เชียงใหม่

50000

โทร. 053-408992

พญ.เครือวัลย์ แก้วสุทธิ

151/1 หมู่ 13

ต. ป่าไฝ่

อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่

50000

โทร. 053-492003

 
10. ศ.(กิตติคุณ) นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ [PIC1] [PIC2]

ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ถ.พระรามสี่ ปทุมวัน

กท. 10330

โทร. 02-2564120, 02-2564330,

01-6354220

ศ.(กิตติคุณ) นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์

33/8 ซอยพร้อมพงษ์ สุขุมวิท 39

พระโขนง

กท.10110

โทร. 2616995 , 01-6354220

ศ.(กิตติคุณ) นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์

คลินิกแพทย์จรัญ

33/8 ซอยพร้อมใจ สุขุมวิท 39

กท. 10110

โทร. 02-2603932, 02-2595115

(FAX) 02-2595116

11. พลตรี นพ.จักราวุธ แสนสืบ [PIC]

คลินิกการแพทย์ดอนเมือง

11/10-11 ถ.ลำลูกกา (คลอง 2)

หมู่ 9 ต.คูคต อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี 12130

โทร 02-9448278(0-1), 02-5337413

01-4140888

พลตรี นพ.จักราวุธ แสนสืบ

คลินิกการแพทย์ดอนเมือง

11/10-11 ถ.ลำลูกกา (คลอง 2)

หมู่ 9 ต.คูคต อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี 12130

โทร 02-9448278(0-1), 02-5337413

01-4140888

พลตรี นพ.จักราวุธ แสนสืบ

คลินิกการแพทย์ดอนเมือง

11/10-11 ถ.ลำลูกกา (คลอง 2)

หมู่ 9 ต.คูคต อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี 12130

โทร 02-9448278(0-1), 02-5337413

01-4140888

12. พญ.จุฑาลักษณ์ เทพสาร [PIC]

ศูนย์บริการสาธารณสุข 32

ถ. สุขุมวิท อ.พระโขนง

กท. 10110

โทร. 02-3229719, 3319114

พญ.จุฑาลักษณ์ เทพสาร

33/4 ซ.พหลโยธิน 44

จตุจักร

บางเขน

กท. 10900

โทร. 02-5613004, 02-5614413

 
13. C. WANSOM [PIC]

WANSOM MEDICAL

CENTER, P.C.1492 N.

MONROE ST. Monroe,

MI 48161 U.S.A.

โทร. (734) 2423060

น.พ.เจตน์ วันสม

26765 EAST RIVER R.

GROSSE ILE, MICHIGAN 48138

U.S.A.

โทร. (734) 6757672

 
14. รศ.น.พ.เจษฎา แสงสุพรรณ [PIC]

ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ถ.พระราม 4 ปทุมวัน

กท. 10330

โทร. 02-2518932 , 02-2564117

รศ.น.พ.เจษฎา แสงสุพรรณ

251/253 ซ. 50 หมู่บ้านสัมมากร

แขวงสพานสูง

เขตสพานสูง

กท. 10240

โทร. 02-729-3184 , 02-729-3185

มือถือ 01-2551447

รศ.น.พ.เจษฎา แสงสุพรรณ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

กท. 10400

โทร. 02-3180066. 02-3103000

15. พ.ต.อ.นพ.ฉัตรชัย อังสุโรจน์ [PIC]

งานศัลยกรรม ร.พ.ตำรวจ

ถ.ราชปรารภ

กท. 10330

โทร. 02-2518927, 02-2528111

01-2412433

พ.ต.อ.นพ.ฉัตรชัย อังสุโรจน์

14 ถ.ท้ายบ้าน ซอย 12

อ.เมือง

จ.สมุทรปราการ

โทร 02-3951146, 02-3953845

01-2412433 

 
16. นพ.เฉลิมชัย สุรประสิทธิ์ [PIC]

รพ.เพชรเวช

ถ.เพชรบุรี คลองตัน

ห้วยขวาง

กท. 10320

โทร. 02-3180080-1 , 01-6154118

นพ.เฉลิมชัย สุรประสิทธิ์

689/1130 ซ.โอราฬ 2 ถ. นวมินทร์

คลองกุ่ม

บึงกุ่ม

กท.10240

โทร. 02-7336926, 01-6154118

นพ.เฉลิมชัย สุรประสิทธิ์

เฉลิมชัยการแพทย์

66/82 ถ.สุขาภิบาล 1

คลองกุ่ม บางกะปิ

กท. 10240

โทร. 02-3792463, 01-6154118

17. นพ.ชนะ คุณาธรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง

ถ.ตรัง-ปะเหลียน อ.เมือง

จ.ตรัง

92000

โทร. 075-218018

นพ.ชนะ คุณาธรรม

99 ถ.ตลาด ต.ทับเที่ยง

อ.เมือง

จ.ตรัง

92000 

 
18. นพ.กิจเกษม (ชวลิต) ทิพยานุรักษ์สกุล [PIC]

โรงเรียนอนุบาลทิพยา

33/4 ถ.คชเสนีย์

อ.หล่มสัก

จ.เพชรบูรณ์

67110

โทร. 056-701220

นพ.กิจเกษม (ชวลิต) ทิพยานุรักษ์สกุล

162/2-3 ถ.คชเสนีย์

อ.หล่มสัก

จ.เพชรบูรณ์

67110

โทร.056-701771

นพ.กิจเกษม (ชวลิต) ทิพยานุรักษ์สกุล

คลินิกหมอชวลิต

อ.หล่มสัก

จ.เพชรบูรณ์

67110

โทร. 056-701334

19. นพ.ชัยณรงค์ สมชาติ [PIC]

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

รพสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ

10270

โทร. 02-3890290 , 02-3895910-1

นพ.ชัยณรงค์ สมชาติ

21/408 ม.ถาวรนิเวศน์ 2 ซอย 1

ถ.บางนา-ตราด

กท. 10260

โทร. 02-3981843

นพ.ชัยณรงค์ สมชาติ

292 ถ.ท้ายบ้าน

อ.เมือง

จ.สมุทรปราการ

10270

โทร. -

20. พ.ต.อ.นพ.ชาญชัย ฉัตรสง่า [PIC]

สถานพยาบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถ. งามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว จตุจักร

กท. 10900

โทร. 02-5905205

พ.ต.อ.นพ.ชาญชัย ฉัตรสง่า

328 ถ.สุทธิสารแยก 1

แขวงดินแดง ห้วยขวาง

กท.10310

โทร. 02-2775877

 
21. นพ.ชาญชัย โอภาสนวกุล [PIC]

(ถึงแก่กรรม)

  
22. นพ.ชูชัย ตั้งวงษ์ไชย [PIC]

(ถึงแก่กรรม)

23. นพ.ชูชัย พักโพธิ์เย็น [PIC]

รพ.แพทย์ชูชัย

189/40-41 หมู่ 7

อ.เมือง

จ.สิงห์บุรี

16000

โทร. 036-511792, 512671

นพ.ชูชัย พักโพธิ์เย็น

191/92 หมู่ 7 ต.บางมัญ

อ.เมือง

จ.สิงห์บุรี

16000

โทร. 036-511435, 01-4825957

นพ.ชูชัย พักโพธิ์เย็น

5/6 หมู่บ้านคฤหาสน์ทายาท

ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี

11120

โทร. 02-5839968-9

24. นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา [PIC]

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์

จ. นนทบุรี

11000

โทร. 02-5902810-11 , 09-9237002

นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา

99/80 ซ.พงษ์เพชรวัฒนา 1

ถ.งามวงศ์วาน ทุ่งสองห้อง

ดอนเมือง

กท. 10900

โทร. 02-5891506, 02-5805961

 
25.ศ. พญ.ดวงใจ กสานติกุล [PIC]

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ถ.พระราม 4 ปทุมวัน

กท. 10330

โทร. 02-2527592 , 02-2524298

ศ.พญ.ดวงใจ กสานติกุล

2/20 อาคารรีเจนท์รอเยลเพลจ 1

ซ.มหาดเล็กหลวง 1

ถ.ราชดำริ

กท. 10330

โทร. 02-6518204

ศ.พญ.ดวงใจ กสานติกุล

ชิดจันทร์คลินิก

(จันทร์, พุธ 16.30 - 18.30 น.)

(เสาร์ 09.30-12.00 น.)

โทร. 02-6294812

26. นพ.ดาวิน นารูลา [PIC]

รพ.สุขุมวิท

1411 ถ.สุขุมวิท

กท. 10110

โทร. 02-3910011

นพ.ดาวิน นารูลา

69/1 ซ.สมานฉันท์-บาร์โบส

สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย

กท. 10110

โทร. 02-3911894 , 06-3052780

 
27. พญ.เดือนเพ็ญ ขาวประไพ [PIC]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และวชิรพยาบาล ถ.สามเสน

เขตดุสิต

กท. 10300

โทร. 02-2430150

  
28. พญ.ตรีวรรณ ชโยสัมฤทธิ์ [PIC]

รพ.กรุงเทพคริสเตียน

สีลม ถ.สีลม

กท. 10500

โทร. 02-2336981-9

พญ.ตรีวรรณ ชโยสัมฤทธิ์

431/28-29 คอนโดสาธรเพลส

ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร

คลองสาน

กท.10600

โทร. 02-4400552-3

 
29. นพ.ตุ๋ย รุ่งเจิญ [PIC]

รพ.เปาโลฯ 670/1

สะพานควาย

กท. 10400

โทร. 02-2797000-9

นพ.ตุ๋ย รุ่งเจริญ

1774/96 จรัลสนิทวงศ์ 63

ถ.จรัลสนิทวงศ์ ต.บางบำหรุ

อ.บางกอกน้อย

กท. 10700

โทร. 02-4334692

นพ.ตุ๋ย รุ่งเจริญ

St. Paul การแพทย์

บางแค

กท. 10600

โทร. 02-4132398, 02-4132859

30. นพ.ทวีศักดิ์ ธีรรัตน์กุล [PIC]

113/6-8 ถ.เทศบาลสาย 5

อ.ขลุง

จ.จันทบุรี

22110

โทร. 441644

นพ.ทวีศักดิ์ ธีรรัตน์กุล

113/6-8 ถ.เทศบาลสาย 5

อ.ขลุง

จ.จันทบุรี

22110

โทร. -

นพ.ทวีศักดิ์ ธีรรัตน์กุล

113/6-8 ถ.เทศบาลสาย 5

อ.ขลุง

จ.จันทบุรี

22110

โทร. -

31. นพ.ทีปวิทย์ หนูเพชร [PIC]

หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรม

รพ.มหาราชนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

30000

โทร. 044-254990

นพ.ทีปวิทย์ หนูเพชร

341/41 รพ.มหาราชนครราชสีมา

อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

30000

โทร. 044-272180

นพ.ทีปวิทย์ หนูเพชร

ทีปวิทย์คลินิก

อ.ครบุรี

จ.นครราชสีมา

30000

โทร. -

32. นพ.เทียม อังสาชน [PIC]

ผู้อำนวยการ รพศ.สระบุรี

อ.เมือง

จ.สระบุรี

18000

โทร. 036-211424 FAX: 036-211624, 01-8528252

นพ.เทียม อังสาชน

บ้านพักโรงพยาบาลสระบุรี

อ.เมือง

จ.สระบุรี

18000

โทร 036-220287, 316555 ต่อ 2222 

33. นพ.เทอดศักดิ์ ปรมกุล

รัชดาภิเษกโพลีคลินิก

224/5-6 ถ.สาธุประดิษฐ์

ยานนาวา

กท. 10120

โทร. 02-2112657, 02-2111671

นพ.เทอดศักดิ์ ปรมกุล

101/3 ซ.แจ้งวัฒนะ 13

ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ทุ่งสองห้อง

บางเขน

กท. 10210

โทร. 02-5731563

นพ.เทอดศักดิ์ ปรมกุล

รัชดาภิเษกโพลีคลินิก

224/5-6 ถ.สาธุประดิษฐ์

ยานนาวา

กท. 10120

โทร.02-2112657, 02-2111671

34. นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ [PIC]

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

75/1 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี

กท. 10400

โทร. 02-2038000 , 02-2460042

FAX : 02-6448840 , 01-8294429

นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ

33 ซอยเจริญนคร 14

ถ.เจริญนคร

คลองสาน

กท. 10600

โทร. 02-4373172

เพจ 1144-111928

นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ

ธงชัยคลินิก

ตลาด อ.วัฒนานคร

จ.ปราจีนบุรี

25000

โทร. -

35. นพ.ธานี สาขากร [PIC]

ธานีการแพทย์

777/7 ซอยลือชา 1

ถ.พหลโยธิน สามเสนใน

พญาไท

กท. 10400

โทร. 02-6195132, 02-2479174

02-2782934, 01-6691973

นพ.ธานี สาขากร

288 ซ.องครักษ์ บางกระบือ

อ.ดุสิต

กท. 10300

โทร. 2413598, 01-3542329, 01-6691973

e-mail address: thsakha@inet.co.th

นพ.ธานี สาขากร

ธานีการแพทย์

777/7 ซอยลือชา 1

ถ.พหลโยธิน สามเสนใน

พญาไท

กท. 10400

โทร. 02-6195132, 02-2479174

02-2782934, 01-6691973

36. นพ.ธีรพล หงษ์ทอง [PIC]

31 หมู่ 10 รพ.ซานคามิลโล

ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

70110

โทร. 032-211975 FAX : 032-201256

นพ.ธีรพล หงษ์ทอง

90/62 กรุณาการ์เดนวิลล์

ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

70110

โทร. 032-342296

นพ.ธีรพล หงษ์ทอง

ธีรพลคลินิก

ถ.แสงชูโต อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี

70110

โทร : 032-210648  

37. นพ.ธีรภัทร ภิสัชเพ็ญ [PIC]

รพ.บางปะกอก 3

27/14 ถ.สุขสวัสดิ์

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

10310

โทร. 02-8187555, PCT 8187533 กด 1

01-1735727

นพ.ธีรภัทร ภิสัชเพ็ญ

1114 ถ.เจริญนคร

อ.คลองสาน

กท. 10600

โทร. 02-4382308-9 , 02-4396691

 
38. นพ.ธีรยุทธ์ นิ่มสกุล [PIC]

464-466 ลาดพร้าวโพลีคลินิก

ถ.ลาดพร้าว

กท. 10900

โทร. 02-7098016-7 , 01-9339203

นพ.ธีรยุทธ์ นิ่มสกุล

464-466 ลาดพร้าวโพลีคลินิก

ถ.ลาดพร้าว

กท. 10900

โทร. 02-5110095, 02-5110904

นพ.ธีรยุทธ์ นิ่มสกุล

464-466 ลาดพร้าวโพลีคลินิก

ถ.ลาดพร้าว

กท. 10900

โทร. 02-5110095, 02-5110904

39. นพ.นคร เมธาธรรม [PIC]

(ถึงแก่กรรม ต้นปี 2548)

 

 

โทร. 02-4152945

 

โทร. 02-4152945

40. นพ.นพดล สวันตรัจน์ [PIC]

แพทย์ใหญ่ รพ.โรงงานยาสูบ

184 ถ.พระราม 4 คลองเตย

กท. 10110

โทร 02-2549633 , 01-8426362

นพ.นพดล สวันตรัจน์

119/6 ซ.ภาณุ 3

อ.บางกรวย

จ.นนทบุรี

11130

โทร. 02-4221234

นพ.นพดล สวันตรัจน์

ไพโรจน์คลินิก

490/6 ถ.เจริญรัก

เขตคลองสาน

กท. 10600

โทร. 02-8614004

41. นพ.นรา นาควัฒนานุกูล [PIC]

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข

ถ.ติวานนท์

จ. นนทบุรี

11000

โทร. 02-5901467 , 01-8751009

นพ.นรา นาควัฒนานุกูล

44 ซ.อารีย์ 5 ใต้

ถ.พหลโยธิน

เขตพญาไท

กท. 10400

โทร.02-6170107 

 
42. นพ.นันทชัย จียาศักดิ์ [PIC]

(ถึงแก่กรรม)

   
43. ศ.นพ.นิธิ จงจิตรนันท์ [PIC]

รพ.กรุงเทพ

ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

กท. 10400

โทร. 02-3103000

ศ.นพ.นิธิ จงจิตรนันท์

99/200 ม.ปัญญาอินทรา 18

ถ.ปัญญารามอินทรา

เขตคันนายาว

กทม. 10230  

โทร. 02-5087022

 
44. พญ.นิสิตา จึงเจริญสุขยิ่ง [PIC]

วิทยาลัยกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ถ.สามเสน

อ.ดุสิต

กท. 10300

โทร. 02-2443156 , 01-6432757

พญ.นิสิตา จึงเจริญสุขยิ่ง

117/4 ซ.5 ม.ภาณุรังษี

บางกรวย

นนทบุรี

11130

โทร. 02-4221171

 
45. นพ.นิวัฒน์ ศิตลักษ์ [PIC]

61/391 บ.หมอมวลชน จก.

หมู่ 6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี

ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

11140

โทร. 02-9262525

46. นพ.บวร งามศิริอุดม [PIC]

รองอธิบดีกรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข

ถ.ติวานนท์

จ.นนทบุรี

11000

โทร. 02-5904121-2 , 01-8188371

นพ.บวร งามศิริอุดม

32/157 ซอยอาภาภิรมย์

ถ.รัชดาภิเษก ลาดยาว

เขตจตุจักร

กท.

โทร 02-9390025

47. นพ.บวร ลิ้มอุดมพร [PIC]

บวรการแพทย์ 167/3 หมู่ 8

อ.บางเลน

จ.นครปฐม

73130

โทร. 034-391358

นพ.บวร ลิ้มอุดมพร

167/3 หมู่ 8

อ.บางเลน

จ.นครปฐม

73130

โทร. 034-391358

นพ.บวร ลิ้มอุดมพร

167/3 หมู่ 8

อ.บางเลน

จ.นครปฐม

73130

โทร. 034-391358

48. นพ.บัญญัติ ละอองทอง [PIC]

นพ.บัญญัติ ละอองทอง

207/5 อุดมสุข 34, สุขุมวิท 103

บางนา

กทม. 10260

โทร

 
49. นพ.บุญเทียม พิทักษ์ดำรงกิจ [PIC]

943 รพ. พญาไท 2

ถ.พหลโยธิน

กท. 10400

โทร.02-2700780, 02-6172444

02-2712306 , 152-596609

นพ.บุญเทียม พิทักษ์ดำรงกิจ

100/270 ซ. 4 บี

ม.นักกีฬาฯ ถ.กรุงเทพกรีฑา

เขตประเวศ

กท. 10250

โทร. 02-3682214 , 01-6209096, 152-596609

นพ.บุญเทียม พิทักษ์ดำรงกิจ

บุญคลินิก 99/1521

ม.นักกีฬาฯ ถ.กรุงเทพกรีฑา

เขตประเวศ

กท. 10250

โทร. 02-3682250

50. นพ.บุญเลิศ ลิ้มทองกุล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์

จ.นนทบุรี

11000

โทร.02-5902831-2 , 01-8875884

นพ.บุญเลิศ ลิ้มทองกุล

305/84 ม. 4 ต.บ้านคลอง

อ.เมือง

จ.พิษณุโลก

65000

โทร 055-215205